FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!

 

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİNE İLİŞKİN

 USUL VE ESASLAR

 

 

Başvuru Dilekçesi

 

Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği    

 

 

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 

Madde 5 - (Değişik:RG-31/10/2013-28807)

Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 

NOT: Öğrencilerimizin oy kullanabilmeleri için kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Oy kullanan her öğrenciden imza alınacaktır.

 


  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik