ebelİk bölümü tanıtıMT.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ
 

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak 1997 yılında faaliyete geçmiştir. 1997-1998 Öğretim yılında Hemşirelik Bölümüne öğrenci kabul ederek eğitime başlayan yüksekokul, 1999-2000 Öğretim yılında Ebelik Bölümüne öğrenci almıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 08.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016-8562 sayılı Karara göre Bakanlar Kurulunca 25.01.2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere EBELİK alanında Lisans Diploması verilir. Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan Ebelik Anabilim Dalı’nda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları olmak üzere iki adet yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

Misyon: Toplumdaki kadın ve çocukların sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı ebeler yetiştirmek, bu şekilde ebelik biliminin gelişmesine katkıda bulunmak; kadın ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üst düzeyde etkinlik göstermektir.

Vizyon: Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin karşılamada ebelik alanında donanımlı mezunları, bilimsel etkinlikleri ve toplumun sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle): Mezunlarımızın çalışma alanı; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların doğum, çocuk ve aile planlaması birimleri ve özel sağlık kurumlarıdır. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilir, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürebilir.
Bölüm Olanakları: Ebelik Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Rektörlük Yerleşkesi’ne yakın, Manisa Devlet Hastanesi’nin bahçesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde 4 derslik bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Öğrencilerin laboratuar uygulamaları için iki beceri laboratuarı vardır. Beceri laboratuarlarında temel ebelik uygulamalarına (Damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına katater ve tüp uygulama vb.) imkan veren 2 adet yetişkin maket, kalp ve solunum masajı yapılabilen kardiyo-pulmoner resusitasyon maketi, anatomi maketi, iskelet, epizyotomi maketi, bimanuel muayene maketleri, yeni doğan bakım ve uygulama maketleri, doğum maketleri, kan basıncını ölçme aletleri, dereceler, baskül vb. araç-gereçler bulunmaktadır. Ebelik bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği kütüphane, spor salonu, 85 kişilik konferans salonu, kafeterya ve kafeterya içinde 2 adet tenis masası bulunmaktadır. Bölümde 1 Doçent, 8 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde Üniversitenin ilgili bölümlerinden Öğretim Elemanı desteği alınmaktadır.

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik