FZT 2123 Elektro Fiziksel Ajanlar I dersini alan öğrencilerin dikkatine!

Final uygulama sınavı için gruplar listelerde bildirilmiştir. Gruplara dahil olan öğrencilerin belirtilen tarih ve saatte B Blok Uygulama Salonu I’de hazır bulunmaları gerekmektedir.

Liste I

Liste II

Liste III

Liste IV

Liste V


  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik