öğrencİ toplulukları ve kulüplerİ hakkında

Yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi uyarınca, mevcut kulüpler faaliyetlerine kulüp olarak devam edeceklerse güncellemelerini akademik birim aracılığı ile KASIM aynının ilk iki haftası içince yapmaları gerekmektedir.

Yeni kurulacak topluluk ve kulüplerin ise ilgili yönergenin aşağıda belirtilen maddelere göre başvuru süresi içinde belgelerini teslim etmeleri önem arz etmektedir. 

MADDE 10 –(1) Kulüp Kurulması:

Yeni bir kulüp kurulması için yönerge şartlarına uygun kurucu en az 9 öğrencinin yer aldığı, 11. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte her yıl Kasım ayı sonuna kadar kulüp için ilgili akademik birime iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır. Akademik birimler kendilerine gelen kulüp başvurularından uygun gördüklerini her yıl Aralık ayının yirmisine (20 Aralık) kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletir. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek kulüplerin kurulup kurulmaması kararlaştırılır.

(2) Topluluk Kurulması:

Yeni bir topluluk kurulması için yönerge şartlarına uygun en az 3 akademik birimden oluşan kurucu en az 27 öğrencinin yer aldığı, 11. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte her yıl Aralık ayının yirmisine (20 Aralık) kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (SKS) iletilerek kuruluş işlemleri başlatılır. Tüm başvurular Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilerek toplulukların kurulup kurulmaması kararlaştırılır.

Topluluklar, faaliyet alanlarıyla ilgili ilçelerde şubeleri oluşturabilirler. Topluluklar ilçeler için belirledikleri şube sorumlularını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (SKS.) yazılı bildirirler. 

MADDE 22-

Toplulukların/Kulüplerin Güncellenme Esasları (1) Kasım ayının ilk iki haftası itibariyle kulüplerde 9 üyeden fazla üyesi bulunan kulüpler (akademik birim aracılığıyla) ve 27 üyeden fazla üyesi bulunan topluluklar aşağıda belirtilen belgeleri Kasım ayının ilk iki haftası içinde SKS’ye vermekle yükümlüdür.

(2) Güncelleme için gerekli belgeler;

a) Kulüp Güncelleme Talep Formu (Ek 8) Topluluk Güncelleme Talep Formu (Ek 9)

b) Kulüp Üye Kayıt Defteri (En az 9 öğrenci) (SKS. Başkanlığından temin edilecektir.)

c) Topluluk Üye Kayıt Defteri (En az 27 öğrenci) (SKS. Başkanlığından temin edilecektir.)

ç) Kulüp/Topluluk Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu (Ek 10)

d) Kulüp/Topluluk Önceki Dönem Faaliyet Planı Sonuç Bildirim Formu (Ek 11)

e) Kulüp /Topluluk Faaliyet Planı Bildirim Formu (Yapılacak faaliyetler planlanacaktır.) (Ek 12)

g) Kulüp/Topluluk Danışman Kabul Formu (Ek 6)

h) Karar Defteri 


 Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi: http://sks.cbu.edu.tr/db_images/site_405/file/Ogrenci_Topluluklari_KulupleriYeni.pdf

Duyuru

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik