STAJYERLİK/İNTÖRNLÜK BAŞLAMADAN ÖNCE HAZIRLANACAK BELGELER


- Tek hekim imzalı sağlık raporu (Aile hekimi vs.),

- Kan testleri (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti HIV, HAV IgG, Anti-HAV IgM) yapılarak bağışıklığı olmayanların aşılanması,

- Radyolojide çalışacakların, 18 yaşını doldurmuş olması ve ek olarak Hemogram testlerinin yapılması,

- Kurum işyeri hekimi, enfeksiyon hekimi veya görevli hekim tarafından ayrıca iş sağlığı açısından talep edilebilecek diğer laboratuvar ve görüntüleme testleri,

- Stajyerin/İntörnün, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair Fakülte Dekanı/Okul Müdürü imzalı ve kaşeli belge,

- 2 adet fotoğraf,

- İkametgâh belgesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa; fakülte/okuldan, zorunlu staj yaplacağına dair belge,

- Fakülte/okul tarafından, stajyerlik/intörnlük yapılan süre boyunca “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapıldığına dair belge,

- Kimlik kartı için 20 TL kart ücreti,

 gerekmektedir.

Not: Stajyerin/İntörnün, staja/intörnlüğe başlamadan önce; kurumumuzun İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından verilecek olan, İşe başlama (oryantasyon) eğitimi almış olması gerekmektedir.

Bu eğitimin planlanması için staj başlamadan en az 10 gün önce İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu eğitimi almamış olanları stajı/intörnlüğü başlatılmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İrtibat Tlf: 0 (236) 236 03 30/ 45 45


BİLGİ:ÖĞRENCİ İŞLERİ


İLETİŞİM bİlgilerİ

Adres

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi )

Uncubozköy M. 5526 Sk. No:8/4  PK:45030 Yunusemre / MANİSA 

Telefon              : 0(236) 233 09 04 (Santral)

                            Dahili Telefon Rehberi için tıklayınız.

Fax                    : 0(236) 233 71 69

E-posta              

Dekanlık            : saglikbf@cbu.edu.tr

Öğrenci İşleri     : saglikbf.ogrenciisleri@cbu.edu.tr

                   

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu (AKTS)
  • EBYS
  • UBS
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik